Công văn 1567/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v hủy tờ khai

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1567/TCHQ-GSQLV/v hủy tờ khai Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trả lời công văn số 770/HQBRVT-GSQL ngày …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email