Công văn 2382/TCHQ-GSQL năm 2021 xử lý tờ khai đối với hàng hóa nhập khẩu bị hư hỏng toàn bộ do hỏa hoạn

Thuộc tính văn bản

Số VB:2382/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:20/05/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2382/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 20/05/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2382/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tờ khai đối với hàng hóa nhập khẩu bị hư hỏng toàn bộ do hỏa hoạn
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 594/HQQN-GSQL liên quan đến vướng mắc xử lý tờ khai trên hệ thống đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu bị hư hại toàn bộ do hỏa hoạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý tiền thuế

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, quy định tại Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP 11/3/2021 của Chính phủ để thực hiện.

2. Về việc hủy tờ khai

Căn cứ giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa, biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của một trong các cơ quan, tổ chức có liên quan, kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa). Trường hợp đủ cơ sở xác định toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai 103788831750 bị hư hỏng toàn bộ, sau khi hoàn thành thủ tục xử lý giảm thuế theo quy định, công chức hải quan ghi nhận thông tin về việc hư hỏng toàn bộ hàng hóa do hỏa hoạn trên Hệ thống tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” và thực hiện chuyển xử lý thủ công trên Hệ thống thông qua việc sử dụng đồng thời nghiệp vụ PAI/PAE (Mã lý do hủy: MID) và “Thu hồi (W)” trên màn hình kiểm tra thông tin tờ khai.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC
 TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC
 TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email