Công văn 53/HQTPHCM-GSQL năm 2024 V/v nhập khâu module tự hành SPMT (không kết hợp ô tô đầu kéo)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

53/HQTPHCM-GSQL

Công văn

Hải quan HCM

09/01/2024

09/01/2024

Vương Tuấn Nam

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 53/HQTPHCM-GSQL
V/v nhập khâu module tự hành
SPMT (không kết hợp ô tô đầu kéo)
Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thương mại và tiếp vận Bảo Tín
(Địa chỉ: 27 D8, Khu biệt thự Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, Thành phó Hồ Chí Minh)

Ngày 29/12/2023, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 88/2023/CV-PPL của Công ty TNHH MTV thương mại và tiếp vận Bảo Tín về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu module tự hành SPMT (không cần kết hợp ô tô đầu kéo) đã qua sử dụng. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các văn bản sau:

Phụ lục I-Danh mục hàng hóa cắm xuất khẩu, cắm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Phụ lục I-Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước khi thông quan (đối với nhập khẩu); trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực nhập, nghiên cứu và đối chiều quy định nêu trên. Trường hợp vướng mắc, Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng (Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải) để được hướng dẫn.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các phó Cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Hạnh (3b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Vương Tuấn Nam

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 53/HQTPHCM-GSQL năm 2024 V/v nhập khâu module tự hành SPMT (không kết hợp ô tô đầu kéo)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email