Công văn 496/GSQL-GQ1 năm 2024 Vv hướng dẫn lấy hàng từng phần tại kho TCS/SCSC

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

496/GSQL-GQ1

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/04/2024

12/04/2024

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 496/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn.

Trả lời công văn số 2044/BSR-TMDV ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn về việc xin lấy hàng từng phần Hợp đồng số 311-2024/PO-BSR-KES, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan năm 2014 và thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS thì hàng hóa khai báo trên 01 tờ khai hải quan chỉ được thông quan khi tất cả hàng hóa trên tờ khai đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 37 Luật Hải quan. Không có quy định cho phép thông quan cho từng phần hàng hóa khai báo trên 01 tờ khai hải quan như kiến nghị tại công văn số 2044/BSR-TMDV ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc 01 vận đơn số 02053952441-LG24100144 của Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn được vận chuyển về Việt Nam theo 02 chuyến bay tại 02 thời điểm khác nhau, doanh nghiệp muốn lấy hàng theo từng lần vận chuyển thì Công ty thực hiện thủ tục tách vận đơn số 02053952441-LG24100144 thành 02 vận đơn nhánh theo từng lần vận chuyển trước khi đăng ký tờ khai theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sau khi tách vận đơn, Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn sử dụng số vận đơn nhánh được cấp để khai báo trên tờ khai hải quan tương ứng với từng lần vận chuyển để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Hàng về TCS / SCSC nếu có 1 bill mà về thành nhiều lần trên nhiều chuyến khác nhau muốn lấy theo từng phần có thể áp dụng cách khai tách bill để lấy hàng

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 496/GSQL-GQ1 năm 2024 Vv hướng dẫn lấy hàng từng phần tại kho TCS/SCSC

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.