Công văn 531/TCHQ-TXNK năm 2023 xác định thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

531/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

09/02/2023

Đã biết

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 531/TCHQ-TXNK
V/v xác định thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.
(Đ/c: Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22939/LSP-DA ngày 29/12/2022 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về việc xác định thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế TTĐB

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định mặt hàng “xăng các loại” thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Mức thuế suất thuế TTĐB được quy định tại STT 8 khoản 4 Điều 1 Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn nhập khẩu mặt hàng xăng nhiệt phân thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

2. Về thuế BVMT

Liên quan đến chính sách thuế BVMT đối với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Bộ Tài chính đã có công văn số 933/BTC-CST ngày 02/02/2023 trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty (Đính kèm bản chụp).

Đề nghị Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 933/BTC-CST để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty gửi kiến nghị về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) để được xem xét, hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Vụ Chính sách thuế (để biết);
– Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Lưu: VT, TXNK (3) – Chính.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 531/TCHQ-TXNK năm 2023 xác định thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email