Công văn 933/BTC-CST năm 2023 V/v thuế BVMT đối với sản phẩm dầu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

933/BTC-CST

Công văn

Bộ Tài Chính

02/02/2023

02/02/2023

Nguyễn Thành Hưng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 933/BTC-CST
V/v thuế BVMT đối với sản phẩm dầu
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời Công văn số 3040/HQBRVT-TXNK ngày 12/12/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với sản phẩm dầu của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay:

c) Du diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn.

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường”.

– Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định: “1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế BVMT nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên nêu tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Hàng hóa không quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Việc phân loại hàng hóa nhập khẩu dựa vào mã số HS cần phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ quy định pháp luật nêu trên hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC; TCT; TCHQ;
– Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn;
– Lưu: VT, Vụ CST(4).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 933/BTC-CST năm 2023 V/v thuế BVMT đối với sản phẩm dầu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email