Công văn 4757/TCHQ-TXNK V/v nộp thuế điện tử nhờ thu

Thuộc tính văn bản

Số VB:4757/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:07/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4757/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4757/TCHQ-TXNK
V/v nộp thuế điện tử nhờ thu
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.
(226 Đường Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4025/TKV-KTTC ngày 31/8/2021 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hỗ trợ TKV triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu (NTĐT nhờ thu). Để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của TKV, theo đó:

1. Khi phát sinh tờ khai hải quan, ngay khi tờ khai được cấp số, hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 chuyển thông tin số thuế phải nộp (theo khai báo của doanh nghiệp) sang ngân hàng thương mại (NHTM) nơi TKV ủy quyền trích nợ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng hình thức nhờ thu.

2. NHTM nơi TKV ủy quyền trích nợ thực hiện trích nợ tài khoản nộp thuế và gửi thông báo đến Cổng thông tin điện tử hải quan để cơ quan hải quan thực hiện thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định.

3. Thời gian triển khai thí điểm trong 02 tháng từ 10/10/2021 đến 10/12/2021.

4. Sau thời gian triển khai thí điểm, đề nghị TKV phối hợp với NHTM nơi TKV ủy quyền trích nợ nộp thuế điện tử nhờ thu đánh giá quá trình triển khai và gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 15/12/2021. Căn cứ trên kết quả triển khai thí điểm, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định việc tiếp tục hỗ trợ cho TKV theo hình thức này.

5. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị TKV kịp báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK, Cục CNTT & Thống kê Hải quan) để hỗ trợ xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
– Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (để p/h);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email