Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Hàng hóa XNK vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4317/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/09/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4317/TCHQ-GSQL
V/v Hàng hóa XNK vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1207-2021/CV-HACT ngày 28/7/2021 của Công ty TNHH vận tải container Hải An và công văn số 89/2021/GML ngày 23/8/2021 của Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải (cảng TCIT, Gemalink, SSIT, TCTT, CMIT) thuộc cùng địa bàn do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý khi phát sinh tình trạng bị tắc nghẽn cầu cảng làm thay đổi cảng xếp, dỡ hàng.

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưởng Bộ Tài chính; để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải:

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu:

– Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép trên cơ sở văn bản đề nghị của Hãng tàu hoặc Đại lý hãng tàu hoặc Công ty giao nhận có xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng (nêu rõ về tình trạng tắc nghẽn dẫn đến không thể bố trí cầu bến cho Tàu cập cảng theo đúng lịch trình và thông tin lô hàng nhập khẩu đề nghị cho phép vận chuyển sang cảng khác nằm trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải để xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích) để quyết định cho phép Hãng tàu hoặc Đại lý hãng tàu hoặc Công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa giữa các cảng trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích.

– Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép sau khi kiểm tra thông tin về lô hàng nhập khẩu đề nghị cho phép vận chuyển nếu hàng hóa không đang trong danh sách theo dõi, kiểm tra của cơ quan chức năng hoặc không có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm thì hướng dẫn Hãng tàu hoặc Đại lý hãng tàu hoặc Công ty giao nhận thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải để xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích theo quy định tại Điều 51b Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu người khai hải quan có yêu cầu thay đổi cảng xếp hàng thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container khu vực Cái Mép:

Giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép với doanh nghiệp kinh doanh cảng container khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải có liên quan để xác định tình trạng tắc nghẽn, đầu mối để phối hợp thực hiện, giải quyết khó khăn khi phát sinh tắc nghẽn cầu cảng đảm bảo công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng thuộc cụm cảng Cái Mép – Thị Vải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 50, Điều 51b, và Điều 52 hoặc Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 28, Khoản 29, Khoản 30 và Khoản 32 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên; – Công ty TNHH vận tải container Hải An, địa chỉ:Trụ sở tầng 5, Tòa nhà Hải An, Km 2, đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng (thay trả lời);
– Công ty Cổ Phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, địa chỉ: Ấp Tân lộc, Phường Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tahy trả lời)
– Lưu: VT, TXNK (3b).  
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Hàng hóa XNK vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép – Thị Vải

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)