Công văn 4139/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v vướng mắc C/O đối với mặt hàng giá đỡ tấm pin năng lượng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4139/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

23/08/2021

Đã biết

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:

   BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4139/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O  
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Hải Quan nhận được phản ánh vướng mắc của Công ty CP Điện Mạt Trời CMX Re Sunseap Việt Nam về đề nghị xem xét, xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Trên cơ sở lấy ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải Quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải Quan Khánh Hòa căn cứ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính để thực hiện và thông báo cho doanh nghiệp được biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận: – Như trên;
– Công ty CP Điện mặt trời CMX Re Sunseap Việt Nam (Đ/c: Thôn Sơn Mỹ, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận)
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4139/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v vướng mắc C/O đối với mặt hàng giá đỡ tấm pin năng lượng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)