Công văn 4139/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v vướng mắc C/O đối với mặt hàng giá đỡ tấm pin năng lượng

Thuộc tính văn bản

Số VB:4139/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:23/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4139/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 23/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

   BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4139/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O  
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Hải Quan nhận được phản ánh vướng mắc của Công ty CP Điện Mạt Trời CMX Re Sunseap Việt Nam về đề nghị xem xét, xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Trên cơ sở lấy ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải Quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải Quan Khánh Hòa căn cứ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính để thực hiện và thông báo cho doanh nghiệp được biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận: – Như trên;
– Công ty CP Điện mặt trời CMX Re Sunseap Việt Nam (Đ/c: Thôn Sơn Mỹ, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận)
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email