Công văn 3013/HQTPHCM-GSQL năm 2023 V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A41 từ kho ngoại quan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3013/HQTPHCM-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

20/10/2023

20/10/2023

Vương Tuấn Nam

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3013/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A41 từ kho ngoại quan
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH MOL Logistics Việt Nam.
Đ/c: Tòa nhà E-Town, số 364 Đường Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 1023/MLG-HCM của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ thì:

“2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.”

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

“4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tương ứng từng loại hình theo quy định tại Chương II Thông tư này. ”

Quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
– Phòng CNTT (để đăng Website);
– Lưu: VT, GSQL.Thủy (3b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Vương Tuấn Nam

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 3013/HQTPHCM-GSQL năm 2023 V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A41 từ kho ngoại quan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email