Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 Vv Hướng dẫn khai mã số hàng hóa cho mặt hàng vải không dệt

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2426/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/06/2022

21/06/2022

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2426/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn số 01/05-cv ngày 24/05/2022 của Công ty TNHH SX TM Tam Hữu
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM Tam Hữu.
(Địa chỉ: Số 93 Nguyễn Tri Phương, P.7, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/05-cv ngày 24/05/2022 của Công ty TNHH SX TM Tam Hữu về việc hướng dẫn khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014: 1. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”

Điểm 1g) Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định đối với việc khai hải quan: “g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế; ”

Tại công văn 01/05-cv ngày 24/05/2022 nêu trên, Công ty chỉ cung cấp thông tin về hàng hóa nhập khẩu mặt hàng Vải không dệt cùng một nhà cung cấp nước ngoài với các hàng hóa đã có kết quả phân tích. Do vậy, không có cơ sở để xem xét, đối chiếu đối việc khai báo hàng hóa nhập khẩu của Công ty.

Đối với việc khai báo mặt hàng vải không dệt, Công ty có thể căn cứ tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần của nhà sản xuất, thực tế hàng hóa,… để khai báo thông tin của hàng hóa như vải không dệt bằng sợi filament nhân tạo hay xơ staple hay loại xơ, sợi khác, đã được ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp hay chưa, màu sắc, trọng lượng, kích cỡ,… và đối chiếu với mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để khai báo mã số phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX TM Tam Hữu được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK, PL-Vân (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK




Lê Như Quỳnh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 Vv Hướng dẫn khai mã số hàng hóa cho mặt hàng vải không dệt

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email