Công văn 2359 /BVTV-ATTPMT về việc thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248

Thuộc tính văn bản

Số VB:2359 /BVTV-ATTPMT
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Bộ NNPTNT
Ngày VB:11/08/2022
Hiệu lực:11/08/2022
Người ký:Huỳnh Tấn Đạt
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2359 /BVTV-ATTPMT do Bộ NNPTNT ban hành ngày 11/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:2359 /BVTV-ATTPMT
V/v thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248
Hà Nội, ngày 11  tháng  năm 2022

Kính gửi:     Các Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc Các tổ chức, cá nhân liên quan

Thực hiện Công hàm 353 ngày 27/09/2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đối với Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký năm 2021 đã được GACC cấp mã (giai đoạn đăng ký nhanh) nhưng chưa hoàn chỉnh thông tin và tài liệu trên hệ thống CIFER, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các công ty khẩn trương thực hiện việc bổ sung đầy đủ các thông tin có liên quan theo quy định của GACC trước ngày 30/6/2023.

Việc đăng ký trên CIFER được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu hướng dẫn sử dụng “Single Window User Manual” trên https://cifer.singlewindow.cn của GACC và Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13.4.2022, đăng trên website Cục Bảo vệ thực vật: https://www.ppd.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-moi- truong.html

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ: Phòng An toàn thực phẩm và môi trường (Cục Bảo vệ thực vật). Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3533.4036. Email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn.

Nơi nhận:
Như trên;
Cục trưởng (để b/c);
Lưu: VT, ATTPMT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Huỳnh Tấn Đạt

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email