Công văn 1971/HQBD-TXNK năm 2021 V/v gia hạn nộp thuế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1971 /HQBD-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

26/08/2021

Đã biết

Nguyễn Trường Giang

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       1971 /HQBD-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế
Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài khu công nghiệp

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 458/NKCN ngày 24/8/2021 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài KCN về việc xin gia hạn nộp thuế của Công ty TNHH Minh Long 1, MST: 3700147620. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

1. Về các trường hợp được gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019:

“Điều 62. Gia hạn nộp thuế

 1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 2.  Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh

 do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này;

 • Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.”
2.     Về thời gian gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 62 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019:

“Điều 62. Gia hạn nộp thuế

 • Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:
 • Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp

 quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

 • Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”
3. Về hồ sơ gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Căn cứ Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về hồ sơ gia hạn nộp thuế:

Điều 11. Hướng dẫn khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý thuế quy định về hồ sơ gia hạn nộp thuế

2

Hồ sơ gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Quản lý thuế, bao gồm:

 1. Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo Mẫu số 02/TXNK Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021: 01  bản chính;
 2. Tài liệu gửi kèm công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế:
 3. Văn bản, biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại:
  1.  Văn bản xác nhận của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Ban quản lý cửa khẩu, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng về việc thiên

 tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực

 tiếp đến sản xuất, kinh doanh: 01 bản chính”;

4.     Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 5 Điều 62 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định:

Điều 62. Gia hạn nộp thuế

 •  Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế”.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài KCN căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn cho Công ty TNHH Minh Long 1 (MST: 3700147620) về hồ sơ, thủ tục gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn và thời gian gia hạn nộp thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài KCN báo cáo đề xuất về Cục để được hướng dẫn.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trả lời cho Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài KCN được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Các Chi cục (để t/h);
Website Cục (để c/k);
Lưu: VT, TXNK (03b).
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG      

   
Nguyễn Trường Giang
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1971/HQBD-TXNK năm 2021 V/v gia hạn nộp thuế

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.