Thủ tục tái xuất lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan

Hiện nay, trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có rất nhiều lô hàng đã nhập khẩu về cảng, chưa làm thủ tục hải quan nhưng phải buộc tái xuất trở lại do bị lỗi, bị hỏng,…rất nhiều lí do khác. Đây là trường hợp xảy ra không nhiều nên các bạn làm nghề xuất nhập khẩu đôi khi vẫn còn rất lúng túng. Nhiều bạn chưa rõ quy trình, hồ sơ, thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu như thế nào. Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về nội dung này.

I.Các trường hợp làm thủ tục tái xuất lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan

Khi làm thủ tục hải quan tái xuất cho lô hàng nhập khẩu, bạn sẽ thường gặp phải những trường hợp sau.

– Trường hợplô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực cảng

– Trường hợp lô hàng được tái xuất trả tại cửa khẩu khác gồm:

+ Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu

+ Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa tái xuất trả

Với mỗi trường hợp thì quy trình, thủ tục , hồ sơ làm thủ tục hải quan sẽ khác nhau. Đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ kĩ hiểu rất kĩ ngay dưới đây.

II.Quy trình, hồ sơ, Thủ tục tái xuất lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan

1.Trường hợp lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực cảng

– Hàng gửi nhầm lẫn, hàng thất lạc: Người vận tải có văn bản gửi Chi cục Hải quan cảng, nêu lý do nhầm lẫn, thất lạc, đề nghị được tái xuất. Trong văn bản nêu rõ số vận tải đơn, bản khai hàng hóa nhập khẩu, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất, phương tiện vận tải xuất…

– Hàng nhập khẩu nhưng chủ hàng có văn bản không nhận hàng, đề nghị được tái xuất. Trong văn bản gửi Chi cục Hải quan cảng phải nêu rõ lý do không nhận hàng đề nghị được tái xuất, nêu rõ số vận tải đơn, bản khai hàng hóa nhập khẩu, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất, phương tiện vận tải xuất…

– Để hoàn thiện thủ tục tái xuất lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, bạn phải điện, fax hoặc mail của Shipper, Đại lý hãng tàu nước ngoài (gởi cho Hải quan và đơn vị xin xuất trả hàng), nêu lý do xin nhận hàng về; yêu cầu được nhận lại hàng về địa chỉ nào (ghi cụ thể, đầy đủ); thỏa thuận về chi phí xuất trả…(kèm bản dịch sang tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của đơn vị xin xuất trả)

– Công văn từ chối nhận hàng của người nhận (Consignee): trong văn bản gửi Chi cục hải quan cảng (ghi địa chỉ công ty, mã số thuế công ty) ngoài việc nêu thông tin lô hàng, người nhận phải nêu lý do không nhận hàng đề nghị được tái xuất. Cam kết về nội dung khai báo, cam kết lô hàng chưa được mở tờ khai Hải quan và chưa bị lập biên bản vi phạm.

– Bản sao vận đơn đã đối chiếu Manifest (hàng cont) hoặc xác nhận của kho và hải quan giám sát kho (nếu hàng để tại kho) về tình trạng hiện tại của lô hàng, bản khai chi tiết hàng hóa nhập khẩu (packing list).

2.Trường hợp lô hàng được tái xuất trả tại cửa khẩu khác

(1) Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu:

– Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu:

+ Lập 02 biên bản bàn giao gồm các tiêu chí: Tên người vận tải/người khai hải quan; số lượng, ký hiệu container; tình trạng niêm phong hải quan; số vận tải đơn, bản khai hàng hóa; thời gian dự kiến xuất, phương tiện vận tải xuất…; công chức ký tên, đóng dấu xác nhận trên biên bản bàn giao. Lưu 01 bản, gửi tới Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất 01 bản.

+ Niêm phong bộ hồ sơ, gồm 01 Biên bản bàn giao và 01 bản sao các giấy tờ: Văn bản đề nghị của người vận tải/người khai hải quan có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng; Biên bản chứng nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa; Vận tải đơn, bản khai hàng hóa (bản trích liên quan đến lô hàng); Giao bộ hồ sơ cho người vận tải/người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

+ Thực hiện giám sát lô hàng khi đưa ra khu vực giám sát hải quan.

(2) Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa tái xuất trả:

+ Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, kiểm tra niêm phong hồ sơ;

+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài lô hàng, của niêm phong hải quan, đối chiếu với thông tin trên Biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan nơi hàng nhập khẩu chuyển đến:

– Nếu phù hợp thì:

+ Công chức hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận trên Biên bản bàn giao và hồi báo (fax) cho Chi cục Hải quan nơi hàng nhập khẩu;

+ Thực hiện giám sát cho đến khi lô hàng được thực xuất.

– Nếu không phù hợp thì lập biên bản và xử lý theo quy định. Nhập thông tin vào sổ 01/SGSXK và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

III.Chính sách thuế khi làm thủ tục tái xuất lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 2 điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội quy định:

Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 19 được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Như vậy, trường hợp hàng hoá chưa qua sử dụng, gia công, chế biến thì công ty được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất. Hơn nữa, với những mặt hàng chưa làm thủ tục hải quan thì chắc chắn chưa thể sử dụng hay gia công, chế biến. Do đó bạn sẽ được hoàn thuế nhập khẩu nếu tái xuất lô hàng này.

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email