Phân tích phân loại Silicon loại khác, dạng nguyên sinh Z-6018 Silicone Resin

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 5169/TB-TCHQ
Loại VB: Thông báo
Cơ quan: Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB: 08/06/2015
Ngày HL: 08/06/2015
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 5169/TB-TCHQ do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 08/06/2015.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5169/TB-TCHQHà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 853/TB-PTPLHCM ngày 23/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 15 – Silicon loại khác, dạng nguyên sinh Z-6018 Silicone Resin.2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yung Chi Paint & Vanish MFG (VN); Địa chỉ: Lô 219 KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600725726.3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024816864/A12 ngày 23/12/2014 tại Chi cục hải quan Biên Hòa – Cục Hải quan Đồng Nai.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly (methylphenylsiloxane), dạng vẩy.
5. Kết quả phân loại:Tên thương mại: Z-6018 Silicone Resin.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly (methylphenylsiloxane), dạng vẩy.Ký, mã hiệu, chủng loại: Z-6018.Nhà sản xuất: Không có thông tin.thuộc nhóm 39.10 “Silicon dạng nguyên sinh”, mã số 3910.00.90 “– Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục hải quan Long Bình Tân – Cục hải quan Đồng Nai;
– Trung tâm PTPL và các chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email