Phân tích phân loại Silicon loại khác, dạng nguyên sinh Z-6018 Silicone Resin

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5169/TB-TCHQHà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 853/TB-PTPLHCM ngày 23/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 15 – Silicon loại khác, dạng nguyên sinh Z-6018 Silicone Resin.2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yung Chi Paint & Vanish MFG (VN); Địa chỉ: Lô 219 KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600725726.3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024816864/A12 ngày 23/12/2014 tại Chi cục hải quan Biên Hòa – Cục Hải quan Đồng Nai.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly (methylphenylsiloxane), dạng vẩy.
5. Kết quả phân loại:Tên thương mại: Z-6018 Silicone Resin.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly (methylphenylsiloxane), dạng vẩy.Ký, mã hiệu, chủng loại: Z-6018.Nhà sản xuất: Không có thông tin.thuộc nhóm 39.10 “Silicon dạng nguyên sinh”, mã số 3910.00.90 “– Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục hải quan Long Bình Tân – Cục hải quan Đồng Nai;
– Trung tâm PTPL và các chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái
Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.