Phân tích phân loại Polystyren nguyên sinh, dạng hạt

Thuộc tính văn bản

Số VB:5011/TB-TCHQ
Loại VB:Thông báo
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:02/06/2015
Hiệu lực:02/06/2015
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Thông báo Số: 5011/TB-TCHQ do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 02/06/2015.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


            Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

           Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

           Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

          Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 444/TB-PTPL ngày 05/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa nguyên sinh ( GPPS grade : GP 550N ) Dùng để SX màng PVC (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Nhựa Nam Tân; Địa chỉ: 3/94 đường Giải Phóng, TP. Nam Định; Mã số thuế: 0600142486.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033124324/A12 ngày 16/03/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Nam Định – Cục Hải quan Thanh Hóa.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polystyren nguyên sinh, dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polystyren nguyên sinh, dạng hạt.

thuộc nhóm 39.03 “Polyme từ styren, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3903.19 “- – Loại khác”, phân nhóm “- – – Dạng hạt”, mã số 3903.19.29 “- – – – Loại khác”  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email