Phân tích phân loại chất khử nước – Desiccant (3/16″)-2000LB

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


            Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

           Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

          Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 054/TB1-CNHP ngày 11/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5 – Chất khử nước (Calxium Hypochloride) phụ kiện thiết bị điện của nhà máy điện Mông Dương.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương; Đ/c: Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh; MST: 5701384498.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024900466/A12 ngày 24/12/2014 tại Chi cục hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công – Cục hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là nhôm oxit (trên 90% tính theo khối lượng), dạng hạt, đường kính 4-6mm, diện tích bề mặt lớn hơn 310m2/g, dùng trong công nghiệp xử lý nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Desiccant (3/16″)-2000LB

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là nhôm oxit (trên 90% tính theo khối lượng), dạng hạt, đường kính 4-6mm, diện tích bề mặt lớn hơn 310m2/g, dùng trong công nghiệp xử lý nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin | Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.02 “Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội động vật”, phân nhóm “- Loại khác”, mã số 3802.90.90 “- Loại khác”  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email