MÃ SỐ HÀNG HÓA MẶT HÀNG TÚI ÉP ĐỰNG DỤNG CỤ TIỆT KHUẨN

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

6980/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng cục hải quan

27/11/2018

27/11/2018

Trịnh Mạc linh

Sáng/tối:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6980/TCHQ-TXNK

V/v Mã số hàng hóa mặt hàng túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Johnson&Jonhson (Việt Nam)

(Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 110M/JNJVN18 ngày 03/10/2018 của Công ty TNHH Johnson&Johnson (Việt Nam) kiến nghị mã số hàng hóa cho mặt hàng “Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek hiệu ASP” theo thông báo số 4139/TB-TCHQ ngày 13/7/2018 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ cấu tạo, chức năng thực tế của mặt hàng theo kết quả phân tích tại Thông báo số 657/TB-KĐ3 ngày 18/6/2016: Mặt hàng được xác định là “Sản phẩm dạng ống được ép dẹt, chiều rộng 200mm, gồm 2 mặt (một mặt bằng vải không dệt từ filament polyetylen màu trắng chiếm 48% khối lượng, chiếm 66.1% độ dày; một mặt plastic trong suốt bằng polyetylen chiếm 51.8% khối lượng, chiếm 33.9% độ dày), đã được dán kín ở 2 cạnh theo chiều dọc hở 2 dầu đóng thành dạng cuộn, dọc trên 2 mép dán có in thông tin (nhà sản xuất, các hướng dẫn, khuyến cáo sử dụng…) và vạch màu chỉ thị, chiều dài 70m/cuộn”

Theo Quy tắc 3(b) của Sáu quy tắc Tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa, mặt hàng là sản phẩm kết hợp giữa plastic và vải không dệt, có cấu tạo và công dụng là vật liệu bao gói ở dạng chưa hoàn chỉnh, tại lớp vải không dệt có in que chỉ thị màu nên lớp vải không dệt là lớp mang lại đặc trưng cho hàng hóa, mặc dù lớp màng nhựa chiếm tỷ trọng trội hơn, nhưng lớp vải không dệt lại có độ dày hơn, do vậy áp dụng phân loại mặt hàng theo lớp vải không dệt, thuộc nhóm 63.07, mã số 6307.90.90.

2. Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế, mặt hàng của Công ty có bản chất hàng hóa khác với mặt hàng có mô tả là Túi ép tiệt trùng tại Mục 24 và Mục 28 Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo.

3. Qua rà soát các mặt hàng túi ép tiệt trùng, để thống nhất trong việc phân loại hàng hóa theo Danh  mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Danh mục quản lý của Bộ chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến trao đổi cụ thể với Bộ Y tế để sửa đổi mô tả hàng hóa phù hợp và bổ sung loại Túi ép tiệt trùng tương tự có cấu tạo từ plastic và vải không dệt tại Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Johnson&Johnson (Việt Nam) được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT Nguyễn Dương Thái;

– Cục Giám sát quản lý;

– Cục Kiểm định Hải quan

– Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

MÃ SỐ HÀNG HÓA MẶT HÀNG TÚI ÉP ĐỰNG DỤNG CỤ TIỆT KHUẨN

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email