MÃ SỐ HÀNG HÓA MẶT HÀNG TÚI ÉP ĐỰNG DỤNG CỤ TIỆT KHUẨN

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 6980/TCHQ-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng cục hải quan
Ngày VB: 27/11/2018
Ngày HL: 27/11/2018
Người ký: Trịnh Mạc linh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 6980/TCHQ-TXNK do Tổng cục hải quan ban hành ngày 27/11/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6980/TCHQ-TXNK

V/v Mã số hàng hóa mặt hàng túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Johnson&Jonhson (Việt Nam)

(Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 110M/JNJVN18 ngày 03/10/2018 của Công ty TNHH Johnson&Johnson (Việt Nam) kiến nghị mã số hàng hóa cho mặt hàng “Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek hiệu ASP” theo thông báo số 4139/TB-TCHQ ngày 13/7/2018 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ cấu tạo, chức năng thực tế của mặt hàng theo kết quả phân tích tại Thông báo số 657/TB-KĐ3 ngày 18/6/2016: Mặt hàng được xác định là “Sản phẩm dạng ống được ép dẹt, chiều rộng 200mm, gồm 2 mặt (một mặt bằng vải không dệt từ filament polyetylen màu trắng chiếm 48% khối lượng, chiếm 66.1% độ dày; một mặt plastic trong suốt bằng polyetylen chiếm 51.8% khối lượng, chiếm 33.9% độ dày), đã được dán kín ở 2 cạnh theo chiều dọc hở 2 dầu đóng thành dạng cuộn, dọc trên 2 mép dán có in thông tin (nhà sản xuất, các hướng dẫn, khuyến cáo sử dụng…) và vạch màu chỉ thị, chiều dài 70m/cuộn”

Theo Quy tắc 3(b) của Sáu quy tắc Tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa, mặt hàng là sản phẩm kết hợp giữa plastic và vải không dệt, có cấu tạo và công dụng là vật liệu bao gói ở dạng chưa hoàn chỉnh, tại lớp vải không dệt có in que chỉ thị màu nên lớp vải không dệt là lớp mang lại đặc trưng cho hàng hóa, mặc dù lớp màng nhựa chiếm tỷ trọng trội hơn, nhưng lớp vải không dệt lại có độ dày hơn, do vậy áp dụng phân loại mặt hàng theo lớp vải không dệt, thuộc nhóm 63.07, mã số 6307.90.90.

2. Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế, mặt hàng của Công ty có bản chất hàng hóa khác với mặt hàng có mô tả là Túi ép tiệt trùng tại Mục 24 và Mục 28 Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo.

3. Qua rà soát các mặt hàng túi ép tiệt trùng, để thống nhất trong việc phân loại hàng hóa theo Danh  mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Danh mục quản lý của Bộ chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến trao đổi cụ thể với Bộ Y tế để sửa đổi mô tả hàng hóa phù hợp và bổ sung loại Túi ép tiệt trùng tương tự có cấu tạo từ plastic và vải không dệt tại Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Johnson&Johnson (Việt Nam) được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT Nguyễn Dương Thái;

– Cục Giám sát quản lý;

– Cục Kiểm định Hải quan

– Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email