DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN LÀM THỰC PHẨM VÀO VIỆT NAM

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN LÀM THỰC PHẨM VÀO VIỆT NAM

 

TT Quốc gia Ngày cập nhật Danh sách doanh nghiệp
1 Argentina 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
2 Australia 31.7.2018 Danh sách doanh nghiệp
3 Canada 9.8.2018 Danh sách doanh nghiệp
4 Chile 06.8.2018 Danh sách doanh nghiệp
5 China 04.8.2018 Danh sách doanh nghiệp
6 Cuba 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
7 Denmark 31.7.2018 Danh sách doanh nghiệp
8 Estonia 31.7.2018 Danh sách doanh nghiệp
9 Faroe Islands 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
10 Finland 23.11.2017 Danh sách doanh nghiệp
11 France 03.7.2018 Danh sách doanh nghiệp
12 Greenland 27.11.2017 Danh sách doanh nghiệp
13 Germany 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
14 Iceland 18.12.2017 Danh sách doanh nghiệp
15 India 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
16 Indonesia 25.01.2018 Danh sách doanh nghiệp
17 Japan 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
18 Korea, Republic Of 03.4.2018 Danh sách doanh nghiệp
19 Lithuania 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
20 Malaysia 31.7.2018 Danh sách doanh nghiệp
21 Myanmar 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
22 New Zealand 13.6.2018 Danh sách doanh nghiệp
23 Netherlands 22.12.2017 Danh sách doanh nghiệp
24 Norway 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
25 Poland 21.5.2018 Danh sách doanh nghiệp
26 Peru 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
27 Philippines 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
28 Singapore 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
29 Spain 09.4.2018 Danh sách doanh nghiệp
30 Sweden 05.3.2018 Danh sách doanh nghiệp
31 Taiwan, Province Of China 05.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
32 Thailand 09.4.2018 Danh sách doanh nghiệp
33 United Kingdom 20.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
34 United States 07.3.2018 Danh sách doanh nghiệp
35 Uruguay 20.10.2017 Danh sách doanh nghiệp
36 Oman 20.10.2017 Danh sách doanh nghiệp

nguồn: cucthuy.gov.vn

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email