Công văn số 6966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa “màn hiền điều khiển” máy ép nhựa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

6966/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng cục hải quan

26/11/2018

26/11/2018

Trịnh Mạc linh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC 
HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6966/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 180717/NS-VN ngày 17/7/2018 của Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam (Công ty) về việc xem xét việc phân loại mặt hàng “Màn hình điều khiển” của máy ép nhựa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hạng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

1. Về cấu tạo hàng hóa:

Theo nội dung báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2652/HQHCM-TXNK ngày 28/9/2018, mặt hàng do Công ty nhập khẩu theo Thông báo kết quả phân tích số 1044/KĐ3-NV ngày 27/9/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 được xác định là: “Màn hình cảm ứng (controller touch screen), kích thước 5,7 inches được sử dụng trong bảng điều khiển (control panel) của hệ thống. Ký hiệu mẫu: KCG057QV1DB-G760; cấu tạo gồm: màn hình LCD, board mạch, cáp nguồn kết nối, khung kim loại viền xung quanh mẫu, điện áp sử dụng <1000V”. Đây là màn hình điều khiển, sử dụng công nghệ cảm ứng để điều khiển cánh tay robot nhấc sản phẩm từ máy phun đúc nhựa lên băng tải. Khi robot nhận tín hiệu mở khuôn và tín hiệu từ chương trình cài đặt trong bộ điều khiển LCD, robot sẽ thực hiện nhấc sản phẩm và gửi tín hiệu đóng khuôn.

2. Về phân loại hàng hóa:

Mặt hàng có cấu tạo nêu tại điểm 1 thuộc nhóm 85.37 “Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17”, phân nhóm 8537.10 “- Dùng cho điện áp không quá 1.000 V”, phân nhóm – – Bảng chuyển mạch và bảng điều khiển”.

Đề nghị Cục HQ TP. HCM xác định hoặc đề nghị Chi cục Kiểm định Hải quan 3 làm rõ thông tin phân tích để thực hiện phân loại như sau:

– Trường hợp mặt hàng là loại thích hợp sử dụng cho hệ thống điều khiển phân tán thì thuộc mã số 8537.10.11.

– Trường hợp mặt hàng là loại có trang bị bộ xử lý lập trình thì thuộc mã số 8537.10.12.

– Trường hợp không thuộc các loại trên thì thuộc mã số 8537.10.19.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
– Cục KĐHQ (để biết);
– Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam (8 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q1, TPHCM) (thay trả lời công văn số 180717/NS-VN ngày 17/7/2018);
– 
Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn số 6966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa “màn hiền điều khiển” máy ép nhựa

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email