Công văn 877/GSQL-GQ1 năm 2022 V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

877/GSQL-GQ1

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/06/2022

27/06/2022

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 877/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Kính gửi:– Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;
(Đ/c: 722 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)
– Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.
(Đ/c: 198/B4 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận. TP.HCM)

Trả lời công văn số 1434/TCg-SNPL ngày 20/4/2022 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và công văn số 80/CV-GNL ngày 07/6/2022 của Công ty cổ phần Giang Nam Logistics phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do hãng tàu nhận hàng từ chủ hàng hạ tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) sau đó vận chuyển đến cảng khác để xếp lên tàu mẹ đi tới các điểm đích ở nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hóa, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (VD: booking…), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC , trong đó lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau:

– Tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất);

– Tiêu chí” Phương tiện vận chuyển dự kiến”: tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam;

– Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

– Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ;

– Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

– Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

2. Sau khi nhận hàng hóa do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51 b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, GQ1 (3b).
CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 877/GSQL-GQ1 năm 2022 V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email