Công văn 781/TCHQ-GSQL năm 2022 Vv tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại

Thuộc tính văn bản

Số VB:781/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:09/03/2022
Hiệu lực:09/03/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 781/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 09/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 781/TCHQ-GSQL
V/v tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, nhiều lô hàng xuất khẩu của Việt Nam không thể đưa vào Nga, Ucraina và một số quốc gia Đông Âu; Để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu nhưng phải đưa hàng hóa trở lại Việt Nam hoặc thay đổi đối tác nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc:

1. Trường hợp hàng hóa đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng không thể thực hiện tiếp thủ tục xuất khẩu:

Nếu doanh nghiệp đề nghị hủy tờ khai hải quan xuất khẩu để đưa hàng hóa trở lại nội địa, Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Trường hợp hàng hóa đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam:

Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tái nhập theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; không yêu cầu người khai hải quan phải nộp giấy phép hoặc văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành; giải quyết thủ tục không thu thuế nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định.

3. Trường hợp hàng hóa đã được đăng ký tờ khai hải quan nhưng thay đổi đối tác nhập khẩu (kể cả trường hợp đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, hàng hóa đã vận chuyển đến nước nhập khẩu):

Nếu đối tác nước ngoài từ chối nhận hàng và doanh nghiệp Việt Nam đề nghị được thay đổi đối tác nhập khẩu, Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp, xuất trình các chứng từ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp được đưa hàng hóa trở lại Việt Nam hoặc thay đổi thông tin đối tác nhận hàng tại nước ngoài, thông quan nhanh chóng, giảm bớt chi phí phát sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì khẩn trương báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hỗ trợ giải quyết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email