công văn 7318_TCHQ-GSQL không chấp nhận c/o form E từ Hongkong

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

7318/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

11/08/2015

Đã biết

Vũ Ngọc Anh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7318/TCHQ-GSQL
V/v hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN-Trung Quốc
Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, khi tiến hành kiểm tra, rà soát thực hiện công tác xuất xứ tại Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan thấy rằng việc thực thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) chưa được thống nhất do các cách hiểu khác nhau, cụ thể:

Tại thời điểm hiệu lực của Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) không có quy định về việc chấp nhận C/O mẫu E được cấp trong trường hợp hóa đơn bên thứ ba, cũng như không quy định cụ thể thế nào là hóa đơn bên thứ ba.Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn thực hiện thống nhất: lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu E nhưng hóa đơn thương mại phát hành bởi các công ty nằm ngoài khu vực ACFTA (như Đài Loan, Hồng Kông,..) không được xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế. Tuy nhiên, trường hợp hóa đơn thương mại phát hành bởi công ty có trụ sở tại một nước thành viên thuộc ACFTA (như Singapore, Malaysia,…) có được coi là hóa đơn bên thứ ba hay không và C/Ocó được xem xét chấp nhận hay không thì có nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến thực hiện không thống nhất trên toàn quốc.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương. Căn cứ ý kiến trả lời của Bộ Công Thương tại công văn số 6549/BCT-XNK ngày 01/7/2015, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu E hợp lệ do Trung Quốc cấp trước ngày 01/01/2011 mà hóa đơn thương mại do bên thứ ba thuộc ACFTA phát hành được chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp còn đang vướng mắc do cách hiểu khác với hướng dẫn nêu trên để thực hiện thống nhất. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL về HQ) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:VT; GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

công văn 7318_TCHQ-GSQL không chấp nhận c/o form E từ Hongkong

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)