Công văn 676/GSQL-GQ2 năm 2023 Vv hướng dẫn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chổ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

676/GSQL-GQ2

Công văn

Văn bản Hải Quan

17/05/2023

17/05/2023

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 676/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 561/HQĐNg-GSQL ngày 07/4/2023 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về vướng mắc về thủ tục hải quan của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiên như sau:

Tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định
trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chỉ nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp.”

Tại khoản 2 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 của Chính phủ quy định: “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; không có văn phòng đại diện, chỉ nhánh tại Việt Nam theo Luật Thương mại. –

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại quy định: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc iến thương mại và các hoạt động nhăm mục đích sinh lợi khác.”

Đối chiếu với quy định tại điềm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, trường hợp xác định thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2(2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Bắc Hải


trường hợp xác định thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Nghị định số 90/2007/NĐ-CP

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 676/GSQL-GQ2 năm 2023 Vv hướng dẫn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chổ

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email