Công văn 6624/TCHQ-TXNK V/v phân loại cẩu hàng Liebherr

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

6624/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng cục hải quan

13/11/2018

13/11/2018

Đào Thu Hương

Sáng/tối:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6624/TCHQ-TXNK
V/v phân loại cẩu hàng Liebherr
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1994/HQBRVT-TXNK ngày 17/07/2017 và số 1221/HQBR-VT-TXNK ngày 04/05/2018 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo cẩu hàng Liebherr nhập khẩu theo tờ khai số 101298426133/A12 ngày 09/03/2017 tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  1. Theo nội dung công văn trên và tài liệu kèm theo thì thực tế hàng hóa nhập khẩu: là 01 cẩu hàng Liebherr được mua từ nhà sản xuất Liebherr hoạt động với gầu ngoạm bốn dây, loại TCC 300-25(30/30(28) Litronic, không bao gồm chân đế di động, đối trọng, ray, phụ kiện lắp ray, gầu) phù hợp với việc khai thác hàng hóa cường độ cao. Mặt hàng có tay cần trục được neo về đỉnh trục chính bằng hệ thống cáp; hệ thống kích thủy lực; khả năng quay điều chỉnh phương hướng (Slewing). Theo thiết kế mặt hàng có thể lắp trên trụ cố định (trên tàu thủy, xà lan) hoặc chân đế di động tùy theo nhu cầu.

Phần nhập khẩu này được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu số 00097/17CN ngày 14/04/2017 và xác định tên thiết bị là: “Cần trục điện-Thủy lực”.

  1. Đặc điểm hàng hóa nhập khẩu nêu trên phù hợp phân loại nhóm 84.26 “Cần cẩu của tàu thủy; cần trục, kể cả cần trục cáp; khung thang nâng di động, xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu”, mã số: 8426.20.00 “- Cần trục tháp”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Cục Kiểm định Hải quan (để phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (My – 3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 6624/TCHQ-TXNK V/v phân loại cẩu hàng Liebherr

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email