Công văn 6359/TCHQ-GSQL năm 2023 cập nhật các trang thông tin điện tử tra cứu CO mẫu D

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

6359/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

11/12/2023

11/12/2023

Nguyễn Văn Thọ

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6359/TCHQ-GSQL
V/v triển khai phiên họp SCAROO-43
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Triển khai kết quả Phiên họp của Tiểu ban Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (SCAROO/CCA) lần thứ 43, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Cập nhật trang thông tin điện tử tra cứu tính xác thực C/O mẫu D của các nước

Tại phiên họp, các nước đã cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan có thẳm quyền cấp C/O mẫu D, cụ thê như sau:

– Campuchia: https://co.moc.gov.kh/Verify/Index

– Indonesia: https://ska.kemendag.go.id/verification-coo

– Malaysia: http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/dnex_app

– Myanmar: https://verificationco.myanmartradenet.com

– Singapore: https://www.ntp-Ics.gov.sg/vp/

– Thái Lan: https://veriy.dft.go.th.

Hiện nay, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể sử dụng mã ‘QR được In trên C/O mâu D bản giầy và C/O mẫu D điện tử do cơ quan có thẩm quyền của Indonesia, Việt Nam cấp để xác thực thông tin.

Các nước Lào, Philippines và Brunei chưa xây dựng trang thông tin điện tử đề xác thực chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Trường hợp việc sử dụng các trang thông tin điện tử nêu trên phát sinh vướng mặc, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để hướng dẫn xử lý.

  1. Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR), Danh mục hàng dệt may, Danh mục hàng công nghệ thông tin theo HS2022

Đến nay, các nước đã áp dụng các danh mục nêu trên theo HS 2022, cụ thể như sau: Brunei áp dụng từ ngày 01/6/2023; Myanmar áp dụng từ ngày 01/8/2023; các nước còn lại áp dụng từ ngày 01/4/2023.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi;
– Tổng cục trưởng;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Thọ

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 6359/TCHQ-GSQL năm 2023 cập nhật các trang thông tin điện tử tra cứu CO mẫu D

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email