Công văn 5641/TCHQ-GSQL năm 2023 V/v về mã số HS trên CO mẫu EAV

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5641/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/11/2023

01/11/2023

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5641/TCHQ-GSQL
V/v mã số HS trên C/O mẫu EAV
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 6 và Ủy ban điều phối thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ sử dụng mã HS 2022 trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV (sau đây gọi tắt là C/O mẫu EAV), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Trong giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023, cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Kinh tế Á – Âu sẽ thực hiện cấp C/O mẫu EAV sử dụng mã HS 2022; cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ thực hiện cấp C/O mẫu EAV sử dụng mã HS 2017.

Kể từ ngày 01/01/2024, các nước thành viên Hiệp định sẽ chỉ cấp C/O mẫu EAV sử dụng HS 2022.

Do vậy, đề nghị các đơn vị chấp nhận C/O mẫu EAV theo các nội dung thống nhất trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. 
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ 
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn 
Bắc Hải

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 5641/TCHQ-GSQL năm 2023 V/v về mã số HS trên CO mẫu EAV

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email