Công văn 549/GSQL-GQ1 năm 2022 V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

549/GSQL-GQ1

Công văn

Văn bản Hải Quan

28/04/2022

Đã biết

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 549/GSQL-GQ1
V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 775/HQAG-NV ngày 31/3/2022 của Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo vướng mắc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg không áp dụng đối với “máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018) không quy định loại trừ đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã qua sử dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, không bị điều chỉnh bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Trường hợp máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triến nông thôn đã qua sử dụng nhập khẩu không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Mặt hàng máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp hiện thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 và của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT nhưng chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia thì chưa áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT. Do vậy, để xác định được hàng hóa bị điều chỉnh bởi chính sách quản lý nào, tại văn bản nào, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ hàng hóa nhập khẩu thực tế, đối chiếu với các quy định pháp luật để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết.

 KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 549/GSQL-GQ1 năm 2022 V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)