Công văn 4653/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv Thực hiện Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021

Thuộc tính văn bản

Số VB:4653/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:29/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4653/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 29/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4653/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Gia Lai – Kon Tum, Đắk Lắk.

Thực hiện Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để áp dụng mức thuế suất ưu đãi:

– Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định ASEAN – Trung Quốc người khai hải quan phải nộp C/O mẫu E và đáp ứng các quy định tại Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ. 

– Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2021 – 2022 người khai hải quan phải nộp C/O mẫu S, đáp ứng quy định tại Nghị định số 83/2021/NĐ-CP dẫn trên.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục hải quan, người khai hải quan có quyền lựa chọn thuế suất áp dụng theo thỏa thuận song phương Việt Nam – Campuchia hoặc theo Hiệp định ASEAN-Trung Quốc nếu đáp ứng các quy định tương ứng. 

2. Về quản lý, theo dõi trừ lùi: 

– Việc theo dõi trừ lùi những mặt hàng thuộc Phụ lục II Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (HNTQ) ban hành kèm Nghị định số 83/2021/NĐ-CP tiếp tục thực hiện theo điểm 2 công văn số 5302/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2019 của Tổng cục Hải quan. 

– Yêu cầu các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Gia Lai – Kon Tum, Đắk Lắk cử cán bộ đầu mối theo dõi hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan, gửi thông tin (gồm: Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email) về Cục Giám sát quản lý về Hải quan (đ/c email: hanngach@customs.gov.vn) để theo dõi quản lý.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh nêu trên biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn xử lý./.

(Đầu mối: Đ/c Trần Thùy Anh – 0914563368)


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương
– Cục, Vụ: Thuế XNK, QLRR, PC;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email