Công văn 448/BKHCN-ĐTG năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

448/BKHCN-ĐTG

Công văn

Bộ KHCN

27/02/2023

Đã biết

Bùi Thế Duy

Sáng/tối:
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 448/BKHCN-ĐTG
V/v đề nghị công bố thủ tục hành chính về
nhập khâu máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 20/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg (Quyết định số 28) sửa đỏi, bỏ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 (Quyết định số 18) quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Trong quá trình rà soát để thực hiện công bố thủ tục hành chính tại Quyết định số 28, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thầy các thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 18 (thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác; thủ tục nhập dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng) và Quyết định số 28 (thủ tục nhập khẩu dây chuyền công. nghệ đã qua sử dụng theo phương thức đơn giản) được thực hiện cùng với thủ tục hải quan và do Cơ quan Hải quan chủ trì giải quyết. Bộ Khoa học và Công nghệ không tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của doanh nghiệp.

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện việc công bố các thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 18Quyết định số 28.

Bộ Khoa học và Công nghệ cử bà Lương Thị Thu Hương – Chuyên viên chính Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mồi phối hợp, cung cấp thông tin về các quy định tại Quyết định số 18Quyết định số 28 (điện thoại: 0966938586; email: lthuong@most.gov.vn).

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Xuân Định;
– Lưu: VT, Vụ ĐTG(LTH).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 448/BKHCN-ĐTG năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email