Quyết định 2284/QĐ-BKHCN Về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 2284/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm …

Đọc tiếp

Quyết định 3115/QĐ-KHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ__________Số: 3115/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________________Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm …

Đọc tiếp

Thông báo Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, đây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Danh sách các Tổ chức giám định được chỉ định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ”. UPDATE LẦN 2 THÊM …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email