Công văn 4281/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv Giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4281/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/09/2021

Đã biết

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________
Số: 4281/TCHQ-GSQL
V/v Giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1350/HQTN-NV ngày 16/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiên chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, đóng ghép, chia tách đối với hàng hóa quá cảnh:

Căn cứ quy định tại điểm 9 Khoản 19 Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đồng Phước thì địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Đồng Phước thuộc các địa điểm được thực hiện các hoạt động: chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải; chia tách, đóng chung container.

2. Về công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới:

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Việc giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đã có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được thực hiện theo khoản 3 Điều 52a và khoản 5 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới chưa thực hiện kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Việc giám sát hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 52c Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Tuy nhiên, đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đã thực hiện cấp mã và kết nối với Hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM) nhưng gặp vướng mắc trong việc thực hiện cung cấp thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Hệ thống của Doanh nghiệp và Hệ thống của cơ quan hải quan thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại điểm a khoản 1 công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 và Quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

3. Về việc khai báo mã địa điểm trên tờ khai vận chuyển độc lập:

Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, đối với trường hợp của Công ty TNHH TM-DV vận chuyển Tiến Ân Sáu thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cửa khẩu xếp hàng là cửa khẩu Xa Mát đến địa điểm tập kết, kiểm tra của Công ty TNHH MTV Đồng Phước để đóng hàng vào container vận chuyển đến cửa khẩu xuất thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo về mã cửa khẩu xếp hàng và mã địa điểm xếp hàng tương ứng với mã cửa khẩu Xa Mát và mã địa điểm của Công ty TNHH MTV Đồng Phước khi khai báo tờ khai vận chuyển độc lập.

4. Về thủ tục giám sát hải quan vận chuyển từ cửa khẩu nhập về địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại cửa khẩu nhập:

Căn cứ quy định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty Tiến Ân Sáu là hàng hóa quá cảnh đưa vào Việt Nam qua cửa khẩu Xa Mát sau đó vận chuyển đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát của Công ty TNHH MTV Đồng Phước trong cùng khu vực cửa khẩu Xa Mát để thực hiện việc đóng hàng sau đó vận chuyển đến cửa khẩu xuất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan CK Xa Mát sử dụng Biên bản bàn giao để thực hiện công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh khi vận chuyển từ cửa khẩu Xa Mát đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát của Công ty TNHH MTV Đồng Phước. Việc niêm phong hàng hóa thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Thực hiện giám sát hải quan trong quá trình thực hiện đóng hàng vào container tại địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát của Công ty TNHH MTV Đồng Phước.

5. Để thống nhất trong công tác quản lý đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hướng dẫn doanh nghiệp khai báo tại chỉ tiêu “Ghi chú” trên tờ khai vận chuyển độc lập thông tin cụ thể phương tiện vận tải của Campuchia vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu Xa Mát đến địa điểm tập kết, kiểm tra tập trung của Công ty TNHH MTV Đồng Phước.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên; – PTCT Mai Xuân Thành;
– Lưu: VT, GSQL  (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4281/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv Giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.