Công văn 4260/TCHQ-TXNK năm 2023 Vv thuế GTGT đồi với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4260/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

16/08/2023

16/08/2023

Hoàng Việt Cường

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4260/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đồi với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
– Các Công ty theo danh sách gửi kèm.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến
như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định: “7. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinhdoanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tỉnh chế, sản phẩm hóa chất. Chỉ tiết tại Phụ lục Ï ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo đó, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định mã ngành 20 – Hóa chất và sản phẩm hóa chất có chỉ tiết mã ngành 2011 – Hóa chất cơ bản.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, “Hóa chất cơ bản” không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT và không được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là “hóa chất cơ bản” được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các Công ty (theo danh sách kèm theo) biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Nghị định 44/2023/NĐ-CP; Nghị quyết số 101/2023/QH1; 43/2018/QĐ-TTg

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 4260/TCHQ-TXNK năm 2023 Vv thuế GTGT đồi với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.