Công văn 4014/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi AK, KV

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4014/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/08/2021

Đã biết

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4014/TCHQ-GSQL
V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo qua thư điện tử của Hải quan Hàn Quốc, Ban thư ký ASEAN và Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan cập nhật các thông tin sau:

1. Cập nhật thông tin con dấu, chữ ký của cơ quan có thắm quyền cấp C/O mẫu AK, KV của Hàn Quốc trên Hệ thông thông tin điện tử hải quan bao gồm:

– Anyang Customs: hiệu lực từ ngày 02/8/2021;

– Ulsan Customs: hiệu lực từ ngày 09/8/2021.

2. Cập nhật ngày nghỉ lễ trong 06 tháng cuối năm 2021 của Hàn Quốc để hỗ trợ xác định tính hợp lệ của C/O mẫu AK, KV do Hàn Quốc cấp trong trường hợp C/O cấp sau, bao gồm:

– Ngày 16/8/2021 (Thứ Hai, Independence Day),

– Ngày 04/10/2021 (Thứ Hai, National Foundation Day),

– Ngày 11/10/2021 (Thử Hai, Llangeul Day).

Tổng cục Hải quan thông bao để các đơn vị biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
– Cục KTSTQ (để phối hợp);
– Lưu: VT,GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC  GSQL VỀ HQ      Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4014/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi AK, KV

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email