Công văn 389/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

389/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

09/02/2022

09/02/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:   389/TCHQ-GSQL
V/v Triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai báo hải quan từ ngày 01/01/2022.

Phần mềm khai hải quan miễn phí và tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại địa chỉ https://e-declaration.customs.gov.vn:8443/.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn về phần mềm khai hải quan miễn phí để các doanh nghiệp biết và khai thác sử dụng.

Trong đó, Tổng cục Hải quan khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng phần mềm này để khai báo nhằm thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ, dự kiến từ ngày 01/4/2022.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT&TKHQ;
– Lưu: VT, GSQL,(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Chấm dứt hiệu lực công văn số 3847/TCHQ-GSQL ngày 02/8/2021 và công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 389/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.