Công văn 3609/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại hàng hóa dùng trong hệ thống ABS và hệ thống ESP/ESC

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3609/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

30/08/2022

30/08/2022

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3609/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa ng trong hệ thng ABS và hệ thng ESP/ESC
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

nh gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan tiếp nhận một số vướng mắc về phân loại hàng hóa đối với một số mặt hàng dùng trong Hệ thống ABS và Hệ thống ESP/ESC. Để đảm bảo thống nhất phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc phân loại hàng hóa như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS năm 2017,

1. Mặt hàng “Thiết bị chống bó cứng phanh thủy lực dùng trong hệ thống ABS (Anti-lock Brake System)” có cấu tạo gồm: bơm thủy lực, van điện từ, bảng mạch điều khiển (đã được lập trình)… là thiết bị cơ khí chưa gắn các cảm biến, hoạt động bằng điện, có tác dụng điều khiển bơm dầu thủy lực và đóng/mở van điều tiết dầu thủy lực nhằm điều chỉnh áp suất dầu phanh làm thay đổi lực tác động từ má phanh lên đĩa phanh để chống bó cứng phanh của xe có động cơ. Mặt hàng Thiết bị chống bó cứng phanh thủy lực dùng trong hệ thống ABS được sử dụng là một trang bị an toàn tùy chọn cho xe có động cơ, hỗ trợ cho việc phanh xe an toàn (chống bó cứng phanh, giảm khả năng trượt bánh xe khi bó cứng). Hệ thống phanh của xe vẫn hoạt động bình thường kể cả khi không lắp hệ thống ABS, hoặc khi một trong các thiết bị của hệ thống ABS bị hỏng.

2. Mặt hàng “Thiết bị cân bằng điện tử dùng trong hệ thống ESP/ESC (Electric Stability Program/Electric Stability Control)” có cấu tạo gồm: bơm thủy lực, van điện từ, bảng mạch điều khiển (đã được lập trình)… là thiết bị cơ khí chưa gắn các cảm biến, hoạt động bằng điện, có tác dụng điều khiển bơm dầu thủy lực và đóng/mở van điều tiết dầu thủy lực nhằm điều chỉnh áp suất dầu phanh làm thay đổi lực tác động từ má phanh lên đĩa phanh để chống bó cứng phanh của xe có động cơ, hoặc kiểm soát việc bánh xe bất kỳ quay nhanh hơn các bánh còn lại. Đồng thời, thiết bị này có khả năng truyền tín hiệu đến bộ xử lý tín hiệu của xe có động cơ để tính tác động đến động cơ hoặc bộ truyền động của xe. Mặt hàng được sử dụng là một trang bị tùy chọn thường sử dụng cho xe 04 bánh có động cơ, hỗ trợ cho việc kiểm soát an toàn và đảm bảo cân bằng xe.

Hai mặt hàng Thiết bị chống bó cứng phanh dùng trong hệ thống ABS  Thiết bị cân bằng điện t dùng trong hệ thống ESP/ESC có mô tả như trên phù hợp phân loại vào nhóm 84.79 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này”, phân nhóm“- Máy và thiết bị cơ khí khác”, phân nhóm 8479.89 “- – Loại khác”, phân nhóm – – – Loại khác, hoạt động bằng điện”, mã số 8479.89.39 – – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
– Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
– Cục Điều tra chống buôn lậu (để biết);
– Vụ Thanh tra – Kiểm tra (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào
 Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3609/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại hàng hóa dùng trong hệ thống ABS và hệ thống ESP/ESC

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email