Công văn 32/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc C/O mẫu D từ malaysia

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

32/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

03/01/2018

Đã biết

Vũ Ngọc Anh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 32/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu D do Malaysia phát hành mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục VIIIA ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền Malaysia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các C/O mẫu D do Malaysia phát hành, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu D được cấp có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu D theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu D do cơ quan cấp đang cấp
Dòng chữ Original (Duplicate/Triplicate)Vị trí dòng chữ này nằm giữa trangChữ ORIGINAL góc bên phải C/O
Dòng chữ Third Country Invoicing tại ô số 13Third Country InvoicingThird – Country Invoicing

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên
– Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 32/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc C/O mẫu D từ malaysia

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.