Công văn 3188/TCHQ-GSQL năm 2023 Vv khai bổ sung sau thông quan

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

 3188/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/06/2023

21/06/2023

Nguyễn Thế Việt

Sáng/tối:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3188/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung sau thông quan
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời phiều lấy ý kiến số 3735/TCT-CS ngày 08/6/2023 của Tổng cục Thuế liên quan đến vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT. 0% đối với hàng hoá xuất khẩu của Công ty
TNHH Thảo Nguyên trong vụ việc xuất khẩu hạt điều đi Ý bị lừa đảo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan quy định:

“4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bồ sung trong các trường hợp sau đây:

a) Đồi với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Đồi với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan. quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bồ 2 sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ Sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp xuất khẩu hàng hoá của Công ty TNHH Thảo Nguyên, tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan, không có sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan nên không thuộc trường hợp được
khai bô sung theo quy định của Luật Hải quan. Trường hợp thay đổi người mua sau khi tờ khai đã thông quan, hàng hoá đã thực xuất khẩu, Công ty TNHH Thảo Nguyên chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi
thông tin đã khai báo trên tờ khai hải quan và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có liên quan khi có yêu cầu kiểm tra.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế biết, tổng hợp

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL(3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Thế Việt

Đối với trường hợp xuất khẩu hàng hoá, tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan, không có sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan nên không thuộc trường hợp được khai bổ sung theo quy định của Luật Hải quan.

Trường hợp thay đổi người mua sau khi tờ khai đã thông quan, hàng hoa đã thực xuất khẩu, Công ty chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi thông tin đã khai báo trên tờ khai hải quan và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có liên quan khi có yêu cầu kiểm tra.

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 3188/TCHQ-GSQL năm 2023 Vv khai bổ sung sau thông quan

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email