Công văn 3186/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5

Thuộc tính văn bản

Số VB:3186/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:03/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3186/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 03/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3186/TCHQ-GSQL
V/v: Theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 552/HQCT-NV của Cục Hải quan Tp. Cần Thơ về việc trừ lùi giấy phép trên Hệ thống tự động (V5), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thiết kế của Hệ thống V5 hiện tại chỉ hỗ trợ cho phép trừ lùi 01 mặt hàng gắn với 01 mã số HS, không hỗ trợ thao tác theo dõi trừ lùi cho trường hợp 01 mặt hàng có thể có nhiều mã số HS (cụ thể mặt hàng Sorbitol có 02 dạng: dạng bột mã HS 29054400 và dạng dung dịch mã HS 38246000). Do vậy, đối với trường hợp Giấy phép nhập khẩu số 10618e/QLD-KD ngày 22/12/2020 đã cấp cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và được thực hiện trừ lùi một phần trên Hệ thống V5, Tổng cục Hải quan đã thực hiện khóa Giấy phép này, và không cho phép thực hiện trừ lùi đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo trên Hệ thống (thông tin số lượng hàng hóa còn lại đính kèm tại Phụ lục).

Cục Hải quan Tp. Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ số lượng còn lại nêu trên liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lô hàng đầu tiên của lượng hàng còn lại để cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, theo dõi, thanh khoản theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Cần Thơ được biết, thực hiện.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email