Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3108/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu bao bì
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số công văn số 974/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2021 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu, trong khi chờ Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn cụ thể cách ghi nhãn, xuất xứ trên bao bì, hàng hóa, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể điểm 3 công văn số 974/TCHQ-GSQL như sau:

1. Đối với bao bì nhập khẩu đã in sẵn thông tin xuất xứ của nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,…):

1.1. Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh tiêu dùng, không trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

1.2. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với các trường hợp:

– Doanh nghiệp nhập khẩu bao bì (như chai, lọ, tuýp…) đã in sẵn thông tin xuất xứ nước ngoài và nhập khẩu thành phẩm, bán thành phẩm có xuất xứ phù hợp với xuất xứ ghi trên bao bì nhập khẩu, sau đó chia tách, đóng gói thành phẩm, bán thành phẩm nhập khẩu vào bao bì nhập khẩu để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa, sản phẩm này không đáp ứng xuất xứ Việt Nam và thể hiện xuất xứ nước ngoài theo thỏa thuận về nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa trong hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài.

– Doanh nghiệp nhập khẩu bao bì in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài để thay thế cho bao bì đóng gói hàng hóa nhập khẩu trước đó đã bị hư hỏng, với điều kiện bao bì nhập khẩu để thay thế phải giống hệt với bao bì nhập khẩu trước đó đã bị hư hỏng.

2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu bao bì phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn số 974/TCHQ-GSQL.

3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích bao bì nhập khẩu in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài để đóng gói hàng hóa xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Mai Xuân Thành
Công văn 3108/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3108/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

21/06/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 3108/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 21/06/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận