Công văn 291/GSQL-GQ1 năm 2022 Vv Địa điểm mở tờ khai hải quan

Thuộc tính văn bản

Số VB:291/GSQL-GQ2
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:10/03/2022
Hiệu lực:10/03/2022
Người ký:Nguyễn Băc Hải
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 291/GSQL-GQ2 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 10/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 291/GSQL-GQ2
V/v địa điểm mở tờ khai hải quan
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kim loại Toàn Cầu.
(Đ/c: Số 118, đường An Phú Đông 03, Khu phố 5, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/CV-KLTC ngày 24/02/2022 của Công ty Cổ phần Kim loại Toàn cầu về đề nghị hướng dẫn địa điểm khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thì: “Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.”

Tại khoản 2 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên quy định: “Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.”

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và loại hình tương ứng để xác định, lựa chọn địa điểm làm thủ tục hải quan phù hợp. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email