Công văn 2333/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2333/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

15/06/2022

15/06/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2333/TCHQ-TXNK
V/v phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Keyence Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 19, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29, đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Trả lời vướng mắc tại công văn số 220322/KVN-TCHQ ngày 22/03/2022, công văn số 050522/KVN-TCHQ ngày 05/05/2022 và công văn số 060622/KVN-TCHQ ngày 06/06/2022 của Công ty TNHH Keyence Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo: trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu. 

a) Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành được ghi, lưu trữ trong phương tiện trung gian để cài đặt vào máy móc thiết bị sau khi nhập khẩu:

a.2) Trường hợp trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành không tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu, bao gồm cả trị giá của phương tiện trung gian.

c) Trường hợp người mua phải thanh toán chi phí về quyền sử dụng phần mềm điều khiển, vận hành để cài đặt và vận hành máy móc thiết bị thì số tiền thực tế thanh toán cho quyền sử dụng phần mềm điều khiển, vận hành được tính vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu.”

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có quy định các phương pháp phân bổ các khoản điều chỉnh như sau:

“a) Phân bổ theo số lượng; 

b) Phân bổ theo trọng lượng; 

c) Phân bổ theo thể tích; 

d) Phân bổ theo trị giá hóa đơn.”

Như vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm điều khiển, vận hành như trình bày tại các công văn nêu trên (được ghi, lưu trữ trong đĩa CD), trong trị giá phần mềm có bao gồm phí bản quyền của phần mềm và dùng cho nhiều động cơ servo cùng dòng và phần mềm này cài đặt cho một động cơ xong có thể cài tiếp cho các động cơ khác cùng dòng thì trên cơ sở hồ sơ, chứng từ nhập khẩu người khai hải quan có thể lựa chọn một trong khác phương pháp phân bổ trị giá quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để khai báo trị giá phần mềm nhập khẩu và phải đảm bảo nguyên tắc trị giá phần mềm phải được phân bổ hết cho động cơ servo nhập khẩu được cài đặt phần mềm điều khiển, vận hành. Việc xác định mã số HS của động cơ servo thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hồ sơ thực tế đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện kê khai trị giá, mã số HS của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu và tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Keyence Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PCTC Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – Trang (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2333/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.