Công văn 207/TCHQ-GSQL năm 2023 Vv c/o cấp sau 3 ngày

Thuộc tính văn bản

Số VB:207/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:13/01/2023
Hiệu lực:13/01/2023
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu bằng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hải quan tái xuất nguyên vật liệu theo quy định.

Về mã loại hình tờ khai xuất khâu trong trường hợp này sử dụng mã loại hình B13 — xuất khẩu hàng đã nhập khâu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam.

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 207/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/01/2023.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 207/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu E cấp sau
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở thông báo qua thư điện tử của Ban thư ký ASEAN ngày 29/12/2022 về kết quả phiên họp ACJC- WGROO lần thứ 13 trong ACFTA (mẫu E). Liên quan đến việc xác định C/O mẫu E cấp sau, Tông cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phó thực hiện như sau:

Quy tắc 11 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, nội luật hóa tại Điều 21 Thông tư số 12/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày, tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của Nước thành viên xuất khâu. C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải đánh dâu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY.

Qua thảo luận các nước thành viên ASEAN- Trung Quốc thống nhất việc khác nhau về cách tính 03 ngày kể từ ngày giao hàng để đánh dấu “Issued Retroactively” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phô biết, thực tiện ⁄

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email