Công văn 1949/TCHQ-GSQL năm 2022 tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô NK dưới dạng quà biếu tặng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1949/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

30/05/2022

30/05/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1949/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại thông báo số 322/TB-BTC ngày 26/05/2022 của Văn phòng Bộ về việc tăng cường quản lý hải quan, quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021, công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021, công văn số 3229/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2021 và công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra, xác minh khi cấp giấy phép nhập khẩu:

– Kiểm tra, xác minh thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức nhận quà biếu, tặng và thực hiện xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc địa chỉ ghi trên đơn đề nghị (đối với cá nhân), nếu có dấu hiệu bất thường như: Công ty không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, công ty đã giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc người đại diện doanh nghiệp, người đứng tên trên đơn đề nghị phủ nhận việc được biếu tặng thì từ chối cấp giấy phép nhập khẩu.

– Các trường hợp nghi vấn nêu tại gạch (-) đầu dòng thứ 2 điểm 1.b công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021 của Tổng cục thì thực hiện báo cáo và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu về Tổng cục (Cục Giám sát Quản lý) để xác minh.

– Khi xem xét hồ sơ phát hiện các dấu hiệu bất thường khác phải xác minh làm rõ trước khi chấp nhận hay từ chối cấp phép.

2. Rà soát hồ sơ:

2.1. Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu:

– Rà soát các hồ sơ đã được cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng đã được cấp trong 6 năm (2016 – 2021) và 5 tháng đầu năm 2022 và báo cáo theo phụ lục I (gửi kèm). Trường hợp, cấp giấy phép nhập khẩu/tạm nhập khẩu cho các đối tượng không nhằm mục đích thương mại quy định tại Điều 4 Thông tư 143/2015/TT-BTC (trừ nhập khẩu theo loại hình quà biếu tặng) thì thực hiện báo cáo theo phụ lục II (gửi kèm).

– Trường hợp có nghi vấn về giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), về thân nhân (đối với cá nhân) thì thực hiện trao đổi, phối hợp với cơ quan thuế nội địa, cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan công an nơi xác nhận trên đơn đề nghị (đối với cá nhân) để xác minh thông tin, trường hợp có dấu hiệu bất thường như: Công ty không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, công ty đã giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc người đại diện doanh nghiệp, người đứng tên trên đơn đề nghị phủ nhận việc nhập khẩu xe thì chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

2.2. Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục nhập khẩu xe:

Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu rà soát hồ sơ nhập khẩu và báo cáo Tổng cục theo phụ lục III (gửi kèm).

3. Số liệu báo cáo nêu tại điểm 2 gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát Quản lý) trước ngày 10/06/2022, bản mềm (file excel) gửi về địa chỉ mail: lyttc@customs.gov.vn, điện thoại liên hệ: Đ/c Trần Thị Cẩm Ly điện thoại: 0901191091.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTr Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– Tổng cục Thuế (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1949/TCHQ-GSQL năm 2022 tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô NK dưới dạng quà biếu tặng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.