Công văn 1732/TCHQ-TXNK năm 2023 Vv xử lý thuế hàng hoá đã xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1732/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/04/2023

13/04/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1732/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa đã xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 173/HQCT-NV ngày 10/02/2023 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ vướng mắc về việc thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa đã xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/01/2023 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 349/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập, tái nhập. Đối với các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ, tại công văn số 349/TCHQ-TXNK nêu trên, Tổng cục Hải quan đã xác định rõ:

Trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu đề sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài (người mua ban đầu) thuộc đối tượng miễn thuế (đối tượng này được quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật Thuê XK, thuế NK số 107/2016/QH13).

Theo đó, trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu đề sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài không phải người mua ban đầu thì không thuộc trường hợp được miễn thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Cần Thơ nghiên cứu quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 349/TCHQ-TXNK ngày 18/01/2023 của Tổng cục Hải quan để tổ chức thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ biết


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKLê Như Quỳnh

Theo đó, trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu đề sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài không phải người mua ban đầu thì không thuộc trường hợp được miễn thuế.

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

công văn số 349/TCHQ-TXNK; Luật Thuê XK, thuế NK số 107/2016/QH13

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1732/TCHQ-TXNK năm 2023 Vv xử lý thuế hàng hoá đã xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.