Công văn 1684 /TCHQ-TXNK năm 2023 hướng dẫn thủ tục nhập khâu hàng hóa để bán cho doanh nghiệp chế xuất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1684/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/04/2023

12/04/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1684/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam.
(Tầng 5, số 84 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150323/CV-TECHNOVN ngày 15/3/2023 của Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa để bán cho doanh nghiệp chế xuất, Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam ” thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Người nộp thuế đã nộp thuế. nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khâu ” thuộc đối tượng hoàn thuế,

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Hàng hoá quy định tại các điểm a,b và c khoản 1 điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công chế biến“.


Căn cứ Điều 3 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2009/QH12 quy định “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này ”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 quy định “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan đề sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu ”;

Căn cứ Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam (là doanh nghiệp nội địa) nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài sau đó xuất bán cho doanh nghịêp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu đó phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. Tờ khai nhập khẩu sử dụng mã loại hình A11.

Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất hoặc khu phi thuế quan và chỉ đề sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất, khu phi thuế quan thì Công ty được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Cơ sở để hoàn thuế nhập khẩu đã nộp là hàng hóa xuất khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến và việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Tờ khai xuất khẩu sử dụng mã loại hình B13.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam biểu, thực hiện


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Cục GSQL (để biết)
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lê Như Quỳnh

DN nội địa nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài sau đó xuất bán cho doanh nghịêp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu đó phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

=> Tờ khai nhập khẩu sử dụng mã loại hình A11.

Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất hoặc khu phi thuế quan và chỉ đề sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất, khu phi thuế quan thì Công ty được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Cơ sở để hoàn thuế nhập khẩu đã nộp là hàng hóa xuất khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến và việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu

=> Tờ khai xuất khẩu sử dụng mã loại hình B13.

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2009/QH12; Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1684 /TCHQ-TXNK năm 2023 hướng dẫn thủ tục nhập khâu hàng hóa để bán cho doanh nghiệp chế xuất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.