Công văn 1898/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1898/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/04/2023

21/04/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1898/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam.
 số 1.2 thuộc dãy B lô đất An Khánh Thôn 1, xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội)

Trả lời công văn số 001/CV-TB ngày 24/3/2023 của Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các Nhóm đã được nêu tên cụ thể từ Mục I đến Mục VI và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các Nhóm này.

Tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: STT 07- loại khác, Mục III – Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng tích dấu (*). Tại phần Ghi chú (cuối Phụ lục III) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) Phn A và cột (4) Phần B Phụ lục này, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khu”.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty nếu được xác định là thiết bị điện tử gia dụng thì thuộc mục III Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam biết liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1898/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)