Công văn 1617/GSQL-GQ4 năm 2023 V/v vướng mắc C/O mẫu D

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1617/GSQL-GQ4

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/10/2023

12/10/2023

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1617/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được vướng mắc của các doanh nghiệp về việc không thấy thông tin C/O mẫu D điện tử trên hệ thống của Việt Nam mặc dù tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu đã hoàn tất việc cập nhật trên hệ thống của nước xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 12 Điều 1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương quy định cơ quan hải quan có thể chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D hoặc Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D điện tử.

Do vậy, trong trường hợp cơ quan hải quan không tra cứu được C/O mẫu D điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có thể nộp C/O mẫu D được ký tay và đóng dấu mực hoặc thực hiện chữ ký và con dấu dưới hình thức điện tử theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương.

Đối với các trường hợp áp dụng C/O mẫu D có mẫu dấu và chữ ký điện tử của một số nước thành viên, Tổng cục Hải quan đã có các công văn thông báo số 6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020; công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020; công văn số 1120/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2021; và công văn số 8198/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2021.

Việc khai, thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
– Lưu: VT, GQ4 (03b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1617/GSQL-GQ4 năm 2023 V/v vướng mắc C/O mẫu D

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.