Công văn 1424/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1424/GSQL-TH

Công văn

Văn bản Hải Quan

29/10/2014

Đã biết

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1424/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 7341/HQHP-GSQL ngày 16/10/2014 về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E14401820563072 cấp ngày 28/7/2014 và C/O mẫu E số tham chiếu E144401820887845 cấp ngày 26/8/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan thì “người đứng tên trên ô số 1 của C/O mẫu E là người xuất khẩu, đồng thời là tên người phát hành hóa đơn trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành”.

Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

Đối chiếu với các trường hợp trên, bộ hồ sơ thể hiện người đứng tên tại ô số 1 của C/O mẫu E gửi kèm công văn dẫn trên là người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu hay người sản xuất và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hành, (nhưng thông tin trên C/O thể hiện C/O được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba). Do đó, các C/O mẫu E số tham chiếu E14401820563072 cấp ngày 28/7/2014 và C/O mẫu E số tham chiếu E144401820887845 cấp ngày 26/8/2014 không được chấp nhận để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1424/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.