Công văn 141/TCHQ-GSQL năm 2022 Vv Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

141/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/01/2022

13/01/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 141/TCHQ-GSQL
V/v Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

 – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

– Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

– Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;

– Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

– Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

– Cục Hải quan tỉnh Điện Biên;

Thực hiện thông báo số 350/TB-VPCP ngày 27/12/2021 về việc thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu, giải quyết thông quan nhanh, xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tại điện số 14/TCHQ ngày 10/6/2021, công văn số 6102/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2021 và 6140/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2021.

 2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa bàn quản lý nghiên cứu, xây dựng “vùng xanh” (vùng an toàn dịch bệnh) ở khu vực cửa khẩu biên giới với quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch hài hòa với phía Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

3. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế nắm tình hình về chính sách điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc; Tổng hợp kết quả báo cáo về Tổng cục hải quan và thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp được biết.

Chủ động xây dựng các giải pháp đáp ứng hài hòa yêu cầu phòng chống dịch của Việt nam và Trung Quốc; Tiếp tục kiên trì hội đàm, trao đổi với hải quan quản lý cửa khẩu của Trung Quốc. 

4. Thường xuyên kiểm tra, nắm sát tình hình thực tế, xử lý giải quyết các vướng mắc thực tế phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên biết và tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính Phủ;
– Các Bộ: Công Thương, NN&PTNT;Ngoại giao;
– Uỷ ban các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng,Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
– Vụ Hợp tác quốc tế;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 141/TCHQ-GSQL năm 2022 Vv Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)